ZONDER RICHTING BEWEEGT ER NIKS

"De wereld om ons heen is continu in beweging. Mensen staan hierin centraal en dienen de ruimte te krijgen om zichzelf in de juiste richting te bewegen. Soms is hierbij een duwtje in de goede richting nodig. Dit alles met als doel om de kracht van het individu optimaal in te zetten."

HOE?

Blondel is de schakel die deze spelers in positie brengt om uiteindelijk een gezamenlijk doel te bereiken, waarin iedereen vanuit zijn eigen kracht opereert. Blondel geeft richting, creëert ruimte en zorgt voor het leggen van verbindingen tussen mensen met verschillende kennis en achtergronden. Eenheid in verscheidenheid tijdens een proces, zorgt ervoor dat alle richtingen leiden tot een stevige beweging. In processen waar geen beweging meer is, zorgt Blondel weer voor de juiste energie. Excelleren en includeren van alle partijen in een proces is wat Blondel hierbij nastreeft.

MISSIE & VISIE

Missie:
In alles wat Blondel doet, staat de mens centraal. Het creëren van ruimte voor en het geven van richting aan mensen tijdens de processen die Blondel stuurt, is wat hij belangrijk vindt. Dit wordt gedaan door het in positie brengen van deze mensen en al hun verschillende kwaliteiten te verbinden.

Visie:
Blondel streeft naar een wereld waarin iedereen de ruimte krijgt om te bewegen en waar iedereen deze ruimte ook mag pakken. Naast elkaar maar toch met elkaar.

© Blondel 2016-2018 | Alle rechten voorbehouden